Apotekssymbol

Vem får använda den nya apotekssymbolen?

Läkemedelsverket har tagit fram en ny symbol som ska användas av alla godkända svenska apotek. Symbolen kommer att fungera som en kvalitetsstämpel och underlättar för dig som kund att hitta apotek med tillstånd av Läkemedelsverket att sälja läkemedel.

Den nya apotekssymbolen är en variant av ett grönt kors, som är en vanlig internationell symbol för apotek.

Hur känner jag igen ett godkänt apotek?

De apotek som vill sälja receptbelagda läkemedel söker tillstånd hos Läkemedelverket. Alla godkända ska använda den nya nationella apotekssymbolen.

Den nationella apotekssymbolen visar att det apotek som du besöker har tillstånd från Läkemedelsverket, det gäller både vanliga apotek och Internetapotek.

Vad händer med Apoteket AB?

Apoteket kommer att finnas kvar i statlig regi och erbjuda samma produkter och tjänster också i fortsättningen.

https://apoteksv.se/priligy/

Vad händer med mitt apotek i framtiden? Kommer det att finnas kvar, och vem kommer att äga det?

Alla apotek kommer att vara kvar, men vissa apotek kommer att drivas av andra än Apoteket AB. Troligen kommer de nya ägarna att ta över apotek, och nya apotek öppnas, först i slutet av 2009. Att det dröjer beror dels på att försäljningsprocessen väntas vara avslutad först då, dels att Läkemedelsverket process för att ge tillstånd kan ta tid.

Relaterade inlägg